Semos Summer Sprints – Стипендирани летни менторски програми!

8 делумни стипендии во вредност од 304€ за Cisco Administrator

Влези во летна кариерна форма со Semos Summer Sprints! Овa лето искористи ги поволностите на нашите програми кои ги развиваме со специјална цел – да може овој период да добиеш нови знаења за нови кариери! Во период од 3 месеци ќе имаш можност да научиш доволно за кариерна промена и да имаш здрава основа за она што го посакуваш од твојата идна кариера. И секој обука доаѓа со можност за стипендија!

Научи една од најважните технологии за мрежните инженери!

Обуката во Cisco летната менторска програма е интензивна и се одвива забрзано во само 3 месеци. Искористи ја оваа можност која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и работа на проекти во познати компании.

Cisco мрежен администратор e профил кој е способен да одговори на работни задачи во неговата организација за одржување и имплементација на компјутерските мрежи. Мрежниот администратор е одговорен за носење одлуки во врска со софтверот и хардверот избран за мрежата каде е одговорен и да дозволи пристап на крајните корисници и уреди поврзани во мрежата. Cisco e водечки бренд во мрежните технологии и официјалната едукативна програма од Cisco e најдобра опција за обука на кандидати кои сакаат да имаат кариера во областа на компјутерските мрежи.

Пакетот ги покрива едни од најупотребуваните вештини од страна на мрежните администратори - OSI models, IP addressing and subnetting, IP routing (static and dynamic), network security and management, WLAN and VLAN, Routing protocols and routers. (OSPF), Troubleshooting, Network Device Security итн.

Почеток: 26.06.2023

Начин на плаќање
Можност за плаќање до 12 рати со кредитни картички на Стопанска банка АД Скопје без камата или со договор заверен на нотар - до 6 месечни рати.

Повеќе информации
078/441-867
marko.serafimovski@semos.com.mk
www.semosedu.com.mk

CISCO NETWORK ADMINISTRATOR

Што ќе научиш на нашата програмa

Име на модул Број на часови
Implementing and Administering Cisco Solutions extended 70
Tips and tricks for network administrators 20
Реален проект 16
Планирање и развој на кариера 9

ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАШ ЗА CISCO NETWORK ADMINISTRATOR ЛЕТНАTA ПРОГРАМА??


ПРИЈАВИ СЕ ТУКА