Стипендии за официјална летна менторска програма за Data Analyst by Microsoft

10 делумни стипендии во вредност од 450€ за официјална летна менторска програма за Power BI Data Analyst by Microsoft

БИДИ ОРИГИНАЛЕН!
Добиј официјален Microsoft сертификат!

Обуката во Microsoft летната менторска програма е интензивна и се одвива забрзано во само 3 месеци. Искористи ја оваа можност која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули и работа на проекти со познати компании. Воедно ќе имаш можност овие обуки да ги следиш по повластени цени и да добиеш една од стипендиите.

Microsoft Data Analyst

Почеток: 27.06.2022

Начин на плаќање:
Можност за плаќање до 6 рати со кредитни картички на Стопанска банка АД Скопје без камата или со договор на 6 рати заверен на нотар.

Microsoft Data Analyst

Способноста правилно да се анализираат податоците, да се разбере резултатот од нивната анализа, како и да се донесат правилни одлуки врз база на направената анализа е критична вештина во денешно време.

Со изучувањето на основите на анализа на податоци, вклучувајќи визуелизација, описна статистика и користење на логиката за пребарување на сетови на податоци, ќе бидеш подготвен да ги анализираш податоците од кој било облик и од која било индустрија. По завршување на оваа програма, ќе знаеш како да ги анализираш податоците во контекст на различни организации и индустрии и да бидеш оној кој ќе го прикаже резултатот од анализата со што ќе се донесат вистински одлуки.

Со нашата официјална програма стани Microsoft Power BI Data Analyst и биди еден од одговорните лица што ќе помогне во донесувањето на правилни одлуки со кои ќе се подобри целокупното работење на вашата компанија.

Семос Едукација има статус на Microsoft Gold Partner for Learning Solutions, а нашите тренери имаат титула MCT (Microsoft Certified Trainer).

Искористи ги овие обуки за понатамошно развивање на вештините и подготви се за најновата Certified: Power BI Data Analyst Associate сертификација!

Испит Курсеви Часови
N/A DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL 24 часа
N/A Analyzing Data with Excel and Essential Statistics for Data Analysis 32 часа
PL-300 PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst 40 часа
N/A Практичен проект со ментор 30 часа
N/A Планирање и развој на кариера 9 часa
Гратис Microsoft испит за полагање (PL-300) и стекнување на светската титула Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate

Цените кои се наведени подолу важат само за оваа конкретна понуда понудена преку Летната менторска програма за Microsoft Power BI Data Analyst одобрено од Microsoft.


ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАШ ЗА СТИПЕНДИЈА НА ОФИЦИЈАЛНАТА ЛЕТНА ПРОГРАМА?

Повеќе информации:
075/226-875
sanja.gavrilovska@semos.com.mk
www.semosedu.com.mk


АПЛИЦИРАЈ ЗА СТИПЕНДИЈА