Стипендии за официјална летна менторска програма за Java Developer by Oracle

САМО 10 стипендии во вредност од 600€ за официјална летна менторска програма за Java Developer by Oracle

КОМПАНИЈА МЕНТОР

stonebranch logo kompanija mentor

БИДИ ОРИГИНАЛЕН.
Добиј официјален Oracle сертификат!

Обуката за Java SE 11 Developer како дел од летната IT менторска програма е интензивна и се одвива забрзано во 2 месеци. Искористи ја оваа можност која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули, и работа на проекти со познати компании.

Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer

Почеток: 05.07.2022

Начин на плаќање:
Можност за плаќање до 6 рати со кредитни картички на Стопанска банка АД Скопје без камата или со договор на 6 рати заверен на нотар.

Во 2021 година оваа обука ја посетуваа 153 слушатели.

Java SE 11 Developer

Курсеви Часови
1 Java SE: Programming I 40 часа
2 Java SE: Programming II 40 часа
3 Практичен проект со ментор 30 часа
4 Планирање и развој на кариера 9 часa

Првото ниво од обука за Java SE 11 Developer им овозможува на оние со мало или со никакво искуство во програмирањето, да научат објектно-ориентирано програмирање користејќи го Java програмскиот јазик. Обуката обезбедува солидна основа за понатамошен развој на твојата кариера. Второто ниво на обуката ги заокружува темите за Java програмскиот јазик и поминува клучни модули како што се безбедното кодирање, модуларно програмирање и пристап до базата на податоци. Програмскиот пакет Java SE 11 Developer ги опфаќа основите за развој на апликации, користејќи ги последните верзии на JDK, во моментот најновата JAVA 11.

Семос Едукација има статус на Oracle Approved Training Center, а нашите тренери Oracle Certified Trainer. Искористи ги овие обуки за понатамошно развивање на вештините и подготви се за најновата Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer сертификација!

Цените наведени подолу важат само за Java Developer летната менторска програма, понуда која е одобрена од Oracle University.

ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАШ ЗА СТИПЕНДИЈА НА ОФИЦИЈАЛНАТА ЛЕТНА ПРОГРАМА?

Повеќе информации:
075/226-875
sanja.gavrilovska@semos.com.mk
www.semosedu.com.mk


АПЛИЦИРАЈ ЗА СТИПЕНДИЈА