8 делумни стипендии во вредност од 200€ за AI Ready

Влези во летна кариерна форма со Semos Summer Sprints! Овa лето искористи ги поволностите на нашите програми кои ги развиваме со специјална цел – да може овој период да добиеш нови знаења за нови кариери! Во период од 3 месеци ќе имаш можност да научиш доволно за кариерна промена и да имаш здрава основа за она што го посакуваш од твојата идна кариера. И секој обука доаѓа со можност за стипендија

Трансформирај ја иднината со АI Ready програмата!

Искористи ја оваа можност која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули, и работа на проекти со познати компании. Воедно ќе имаш можност овие обуки да ги следиш по повластени цени и да добиеш една од стипендиите.

Според истражувањата на Светскиот економски форум AI ќе замени 85 милиони работни места, но ќе создаде нови 97 милиони, а дури на 50% од вработените ќе им треба дополнителна обука или реструктуирање.

Биди ти меѓу првите на овие простори кои ќе ја развијат вештачката интелигенција во бизнисот и секојдневното живеење.

Име на модул Број на часови
1 Python for AI 42
2 Mathematical Foundation for AI and Мachine Learning 4
3 Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals 32
4 Applied Deep Learning with PyTorch 16
4 Работа на реален проект 20
4 Планирање и развој на кариера 9

Зошто AI е жешка тема?

 • Просечното глобално вложување во мисловни и AI системи се очекува да надмине 300 милијарди долари во 2024 година (извор: IDC)
 • Повеќе од 300 иницијативи за AI политики од 60 земји, територии и ЕУ (извор: OECD)
 • Дефицит на човечки ресурси расположливи за полето на вештачка интелигенција (извор: Forbes)
 • 56% од сениорите професионалци во полето тврдат дека недостигот на AI професионалци е причината за бавната имплементација на AI во бизнисите (извор: Ernst & Young)

На кратко: AI го трансформира бизнисот и општеството, вештините за вештачка интелигенција се барани на пазарот на труд, а стекнување на истите може да ја унапреди твојата кариера.

Во овој пакет на модули ќе се запознаеш со Python програмскиот јазик кој според многу истражувања, не само што е најпопуларниот програмски јазик на денешнината, туку тој најчесто се користи во развојот на вештачката интелигенција. Одличен пример е CHAT GPT кој е креиран со помош на python. Неговата интуитивност е предност во учењето, а големата заедница на програмери кои го користат е привилегија.

Основите на вештачка интелигенција и машинско учење ќе ве воведат во полињата на примена на вештачката интелигенција и ќе ве подготват за практицирање на алгоритмите со кои се креираат моделите на машинско учење. За крај, учејќи ја синтаксата и примената на PyTorch ќе разберете како да решите одредени проблеми користејќи deep learning решенија. Со помош и поддршка од менторите, слушателите изработуваат реален проект во којшто имаат можност да го употребат претходно стекнатото знаење. Работата на реални проекти придонесува во развојот на критичко размислување и стекнување на вештини за справување со проблеми. Најголемата предност на реалните проекти е тоа што истите се дел од професионалното потфолио на слушателите и претставуваат чекор напред во нивниот кареиерен развој.

Во третиот дел ќе се запознаете со предусловите за развој на кариерата и давање на насоки за изработка на индивидуален план за кариера. Ќе се дискутира за содржината на CV и мотивационо писмо и детална разработка на поединечните целини кои истите ги содржат, како и отварање на профил на LinkedIn и негова оптимизација согласно претходно стекнатите знаења и потребите на компаниите. Во овој дел ќе бидат дадени практични совети за вербална и невербална комуникација како и дискусија за најчесто поставуваните прашања во рамки на едно интервју.

Програма

AI ready

 • Python за вештачка интелигенција
 • Математички основи за AI и машинско учење
 • Основи на вечтачката на интелигенција и машинското учење
 • Применето длабинско учење со Pytorch

Планирање и развој на кариера

 • Вовед во развој и планирање на кариера
 • Изработка на CV, мотивационо писмо и LinkedIn профил
 • Подготовка за интервју

Цените кои се наведени подолу важат само за оваа конкретна понуда понудена преку Летната менторска програма за AI Ready.

ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАШ НА ЛЕТНАTA МЕНТОРСКА ПРОГРАМА?

 • Научи ја важноста, принципите и полињата на примена на вештачката интелигенција
 • Опреми се со технички вештини за примена на машинско учење кои се едни од најбараните денеска
 • Вештачката интелигенција е професија на иднината, биди подготвен со техничко знаење за поголема конкурентност на пазарот на трудот
 • Детална програма без претходно знаење за AI која те подготвува за влез во светот на Python, machine learning и deep learning
 • Меѓу ТОП 10 вештини за 2023 се вбројува и технолошката писменост, со AI ready програмата си подготвен за учество во развој на врвни технолошки достигнувања кои ја вклучуваат вештачката интелигенција во својата основа

4 Коментари

Александар Максимов

Затоа што Вештачката интелигенција е предизвик на иднината.Од тие причини, за сите нас неопходно е да бидеме во чекор со новото време кое е на повидок.

Виктор Ванчов

Завршниот проект ме научи на многу корисни работи, надвор од областа на видео игрите. Сепак, многу ми помогна да добијам идеја за тоа како машините „учат” и колкава е нивната моќ.

Kристијан Стојоски

Со превземање на првиот чекор и вложување на доволно труд, секој може да ја совлада оваа модерна тема и да се издвои на пазарот на труд во една од најбрзорастечките индустрии во светот.