Semos Summer Sprints – Стипендирани летни менторски програми!

10 делумни стипендии во вредност од 315€ за Microsoft Data Analyst

Влези во летна кариерна форма со Semos Summer Sprints! Овa лето искористи ги поволностите на нашите програми кои ги развиваме со специјална цел – да може овој период да добиеш нови знаења за нови кариери! Во период од 3 месеци ќе имаш можност да научиш доволно за кариерна промена и да имаш здрава основа за она што го посакуваш од твојата идна кариера. И секоја обука доаѓа со можност за стипендија!

Добиј официјален Microsoft сертификат!

Летната програма за Data Analyst е интензивна и обуката се одвива забрзано во само 3 месеци. Искористи ја оваа можност која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули и работи на 2 практични проекти под менторство на сертифицирани тренери. На крајот од летото потврди го твоето знаење и полагај го гратис официјалниот Microsoft испит PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst.

Способноста правилно да се анализираат податоците, да се разбере резултатот од нивната анализа, како и да се донесат правилни одлуки врз база на направената анализа е клучна вештина во денешно време.

Почеток: 26.06.2023

Начин на плаќање
Можност за плаќање до 12 рати со кредитни картички на Стопанска банка АД Скопје без камата или со договор заверен на нотар - до 6 месечни рати.

Повеќе информации
078/270-762
simona.miladinovska@semos.com.mk
www.semosedu.com.mk

MICROSOFT DATA ANALYST

Штo ќе научиш на нашата Microsoft Data Analyst програма

Име на модул Број на часови
DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL 24
Analyzing Data with Excel and Essential Statistics for Data Analysis 32
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst 32
Практичен проект со ментор 30
Гратис Microsoft испит за полагање (PL-300) и стекнување на светската титула Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate

Со изучувањето на основите на анализа на податоци, вклучувајќи визуелизација, описна статистика и користење на логиката за пребарување на сетови на податоци, ќе бидеш подготвен да ги анализираш податоците од кој било облик и од која било индустрија. По завршување на оваа програма, ќе знаеш како да ги анализираш податоците во контекст на различни организации и индустрии и да бидеш оној кој ќе го прикаже резултатот од анализата со што ќе се донесат вистински одлуки.

Семос Едукација има единствен статус на Microsoft Solutions Partner (Training Services) во Македонија и регионот, а нашите тренери имаат титула MCT (Microsoft Certified Trainer).

Искористи ги овие обуки за понтамошно развивање на вештините и подготви се за Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate сертификација!

ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАШ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА MICROSOFT DATA ANALYST ЛЕТНА ПРОГРАМА?


ПРИЈАВИ СЕ ТУКА